Hvem er Barentsregionens fremste ildsjel?

I februar skal den tredje Thorvald Stoltenbergs Pris deles ut. Har du et godt forslag til hvem som bør motta den?
Barents Press

Barents Press mottok Thorvald Stoltenbergs Pris i 2020. Nå trenger vi et nytt synlig bevis som prismottakeren kan få. (Foto: Ksenia Novikova)

Barentsregionen er helt avhengig av entusiaster som lever og ånder for å skape kontakt på tvers av grensene i nord. Hvem synes du bør hedres for sitt arbeid og motta Thorvald Stoltenbergs Pris 2021? Send inn ditt forslag her. 

Nominer din Barentshelt­­

Thorvald Stoltenbergs Pris deles ut for tredje gang i 2021. Den skal gis til ildsjeler eller viktige miljøer som har jobbet utrettelig i Thorvald Stoltenbergs ånd. Ikke minst betyr det at den eller de har bidratt stort til å fremme kontakt på tvers av landegrensene i Barentsregionen. 

- Det er ingen rammer for hvem som kan vinne prisen. Så lenge personen eller organisasjonen har bidratt sterkt til å styrke båndene mellom land og folk i nord, så er det en ypperlig kandidat, sier Bente Knudsen Helland som er leder for årets prisjury.

Solveig Ballo har vært jurymedlem alle tre årene prisen har vært delt ut og er med i år igjen. Den tredje personen i juryen er journalist Amund Trellevik, som tok imot Thorvald Stoltenbergs Pris på vegne av Barents Press International i februar i år. Journalistnettverket ble prisens andre vinner, for årelangt samarbeid mellom journalister og mediehus i Barentsregionen. Nettverket har holdt det gående omtrent siden samarbeidet ble etablert i 1993. 

Amund Trellevik, Bente Knudsen Helland og Solveig Ballo utgjør årets jury for Thorvald Stoltenbergs Pris. (Foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk)

Enkeltperson eller organisasjon?
Sist uke hadde juryen sitt første møte for å begynne arbeidet med å finne hvilken barentsentusiast som skal hedres i 2021. 

- Det har vært to veldig sterke kandidater som vant prisen i 2019 og 2020. Samtidig vet vi at dette samarbeidet løftes frem av så utrolig mange og dyktige mennesker som nesten daglig gjør sitt for å videreføre Thorvald Stoltenbergs ånd. Derfor er det et stort luksusproblem vi sitter overfor når vi i løpet av vinteren skal finne neste års vinner, sier juryleder Helland. 

Tidligere vinnere
I 2019 var det den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon som mottok prisen for sitt grenseoverskridende arbeid med forvaltningen av fiskeriressursene i Barentshavet. I fjor var det nevnte Barents Press International som fikk prisen, for at de gjennom 25 år har bidratt til samarbeid og bedre samfunnsforståelse blant journalister i de fire Barentslandene. 

- De to første årene er det årelangt arbeid fordelt på mange personer som har blitt hedret. Kanskje blir det en organisasjon eller lignende som blir hedret i 2021 også, eller så kan det være at vi løfter frem en enkeltperson. Det blir noe av det mest spennende med å dykke inn i dette arbeidet, sier Helland. 

Premisser
Det som imidlertid må oppfylles av kandidaten er premissene for å kunne motta prisen. Da må personen eller organisasjonen oppfylle noen av de følgende kriteriene:  

  • Jobbet for å fremme dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen  
  • Har vært inkluderende og jobbet for å få personer til å møtes på tvers av grenser.  
  • Arbeidet for vekst, utvikling og mangfold i Barentsregionen. 
  • Arbeidet bør ha fått god omtale og skapt økt synlighet for barentssamarbeidet 

Bakgrunn
Thorvald Stoltenberg har fått tilnavnet Barentssamarbeidets far siden han var drivkraften bak Kirkeneserklæringen og etableringen av Barentssamarbeidet i 1993.  

- Gjennom hele sitt virke etter 1993 var han alltid en av samarbeidets fremste talsmenn. Han brukte alle muligheter til å snakke frem betydningen av det folkelige samarbeidet på tvers av grensene i nord, forteller leder i Barentssekretariatet Lars Georg Fordal.  

Det er Barentssekretariatet som eier prisen og samarbeider med Kirkeneskonferansen om utdelingen. 

Leter etter bærebjelkene 
Da Thorvald dessverre gikk bort sommeren 2018, ble det fort enighet om at det burde etableres en hederspris i hans navn. En pris som skal løfte frem de som har vært bærebjelker for at barentssamarbeidet fortsatt er en suksess.  

- Det er når de norsk-russiske relasjonene settes under press av storpolitikken at det grenseregionale samarbeidet i nord blir viktigere enn noen gang. En slik pris vil bidra til å sette fokus på nettopp det, sier Fordal. 

Planleggingen av prisen har skjedd i tett samarbeid med Thorvalds familie, og en representant fra familien vil også være til stede for å dele ut prisen i februar.