Fiskerisamarbeid vant Thorvaldprisen

Tidenes første Thorvald Stoltenbergs pris gikk til den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon.
Лауреаты премии

Виктор Рожнов (слева) и Видар Ландмарк (справа) представляют российскую и норвежскую стороны соответсвенно смешанной Российско-Норвежской комиссии по рыболовству. В центре – Матиас Столтенберг, внук Турвальда, вручает премию.

Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon får Thorvald Stoltenbergs pris for samarbeidet om fiskeriforvaltning og fiskeriforskning i Barentshavet  siden 70-tallet. Victor Rozhnov og Vidar Landmark tok imot prisen på vegne av norsk og russisk part i samarbeidet. Prisen ble delt ut av Thorvalds barnebarn Mathias. 

Under Kirkeneskonferansen tok Vidar Landmark fra det norske Fiskeridepartementet og Victor Rozhnov fra Barentsevo-Belomorskoe Regional Department of the Russian Federal Agency for Fisheries imot tidenes første Thorvald Stoltenberg pris. 

Landmark og Rozhnov har ledet sine to lands delegasjoner i arbeidet med å videreføre det suksessrike fiskerisamarbeidet i Barentshavet. Samarbeidet har bidratt til en grenseoverskridende fiskeriforvaltning som har blitt modell for andre tilsvarende fiskebestander verden over. Et samarbeid som også fungerte gjennom 70 og 80-tallets kalde krig. 

Les juryens begrunnelse for valget av vinneren av Thorvald Stoltenbergs pris under, som ble lest opp under prisutdelingen i Kirkenes. 

Vinneren av Thorvald Stoltenbergs pris
For meg er «kompromiss» et av de vakreste ordene vi har. Det beskriver en av våre mest undervurderte løsninger på uenighet.

Problemet er at kompromisset har for lav status, derfor er det blitt viktig for meg å heve anseelsen til kompromisset. Dessverre regnes det ofte, særlig internasjonalt, som heltemodig å være tøff, å ha evnen til «å skjære gjennom».

Både ut fra egen erfaring og avisartikler jeg leser, vet jeg at den strategien ofte resulterer i kortsiktige løsninger. De som elsker «å skjære igjennom» med ord eller handlinger når forhandlingene går trådt, vil ofte kalle oss som går for kompromisser for konfliktsky.

Jeg må innrømme at jeg aldri helt har skjønt hva disse som elsker å skjære gjennom, faktisk vil skjære gjennom. Men én ting er jeg sikker på: Verden er stappfull av mennesker som skaper konflikter.

Hvis det dukker opp en person som bevisst forsøker å unngå konflikt for å løse et problem, så skal vi ta godt vare på ham eller henne.

Disse menneskene er svært verdifulle, enten de sitter ved internasjonale forhandlingsbord, befinner seg på jobben din, i en klubb – eller i din egen familie.

Vidar Landmark og Victor Rozhnov på scenen under Kirkeneskonferansen.

Dette er Torvald Stoltenberg egne ord. 

Kronikken hadde Torvald Stoltenberg i Dagbladet Sommeren 2017. Den ble mye delt på sosiale medier. Denne kronikken sier oss noe om tenkingen til politikeren, diplomaten og mennesket. For mange var Thorvald Stoltenberg Barentssamarbeidets far, mens han derimot, var tindrende klar på at dette ikke var en jobb han gjorde alene. Han var meget bevisst at han sto på skuldrene av andre som hadde gjort en solid jobb før han. Med et slikt utgangspunkt er det gledelig å se hvordan Thorvald Stoltenbergs virke har preget Nordområdene, Barentsregionen og mennesker i hele regionen. 

Når en slik pris skal deles ut så er valgene mange og juryen har fått gode forslag i hopetall. Enkeltaktører på grasrotnivå, samfunnstopper som har stått på å i samarbeidets ånd og institusjoner som har gjort mye mer enn hva noen kunne forvente, har alle vært inne i diskusjonen om å være den første mottakeren av prisen. Vi takker for alle forslag. 

Det har vært viktig for juryen av prisen går til en mottaker som bidrar til trygghet og stabilitet, og som både gjenspeiler storheten i nord, og samtidig gjenspeiler felleskap og møter mellom mennesker. 

Mange spørsmål har vært viktige i regionen, men blant de aller viktigste har det vært å forvalte og ta vare på livet i havet på en slik måte at det har tjent oss godt. Mottaker av Torvald Stoltenbergs pris 2019 er et bredt samarbeid som er basert på kompromisser. Mottakeren har møysommelig og over årtier jobbet jevnt og trutt, i tillit og med mål om å finne løsninger. Det har gitt oss det fineste samarbeidet vi har hatt i nord – bygd på kunnskap fra havforskerne både på russisk og norsk side, samarbeid mellom organisasjonene i fiskeriene, inkludering av samfunnsinstitusjoner som Sametinget, og med kyndig ledelse fra embetsverkene. 

Med et faglig sterkt grunnlag for samarbeidet oppstår en naturlig tillit.  Denne verdien har prisvinneren tatt godt vare på til beste for de to kyststater og alle andre land som nyter godt av verdiene i Barentshavet.

Selv om forholdene har variert over tid har dette samarbeidet stått som en bauta. Tidligere statssekretær I UD, Marit Berger Røsland beskrev det godt i en tale hun holdt til Norsk-Russisk handelskammers frokostmøte:
Norge og Russland har siden 1970-tallet samarbeidet om fiskeriforvaltning og fiskeriforskning i Barentshavet i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen. Dette har medført at fisket i Barentshavet drives på en bærekraftig måte, og fiskestammene er store og stabile. Samarbeidet med Russland om fiskeriforvaltningen har ført til at Barentshavet i dag bugner av torsk og er et av verdens ypperste matfat.

Dermed er det en glede å dele ut den aller første prisen til Thorvald Stoltenbergs minne til Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.  

Se flere bilder fra Kirkeneskonferansen: 

Kirkeneskonferansen 2019

­­