Hva er Barentskult?

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. 

Målsetningen for BarentsKult er å bidra til realiseringen av større kunst og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere økningen av gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekter og skal involvere både norsk, russiske og andre nasjoners kunstnere.

Felles for alle prosjektene er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene. Det tildeles midler fra BarentsKult programmet to ganger i året. Søknad sendes inn via vår søknadsportal.

Retningslinjer BarentsKult

Årlige søknadsfrister BarentsKult:

  • 1. februar

  • 1. september

Barentsregionen har et rikt kulturliv og en rekke kreative kunstnere og kulturarbeidere. Det grenseoverskridende samarbeidet har gjort regionen til en spennende destinasjon også for kunstnere med tilhørighet utenfor regionen. Dette har gjort området til en viktig arena for nyskapende såkalt ”cross-border” samtidskunst og kultur de senere årene. En utvikling som har vært medvirkende til at Barentssekretariatet nå ønsker å få på plass en bredere satsning på kulturprosjekter.

Samarbeidstiltakene mellom profesjonelle kunstnere og kulturaktører over grensene i nord har aldri vært større enn de er i dag. Det gjør tiden høymoden for et større kulturprogram i nord. Det er Barentssekretariatet, Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet, Finnmark fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Nordland Fylkeskommune som bidrar til finansieringen av programmet.