Hvem fortjener Thorvald Stoltenbergs pris?

Arbeidet med å finne en kandidat til Thorvald Stoltenbergs Pris 2022 har begynt. Har du et forslag?

Published 29. oktober 2021

Av Jonas Karlsbakk | Foto: Jonas karlsbakk, Ksenia Novikova

Siden 2019 har Barentssekretariatet delt ut pris til personer som har fremmet internasjonalt samarbeid i Barentsregionen og videreført arven etter Thorvald Stoltenberg.

Nylig møttes juryen for Thorvald Stoltenbergs Pris 2022 til sitt første møte på fylkeshuset i Bodø. I løpet av høsten skal de vurdere en mengde kandidater, før de til slutt faller ned på den personen eller organisasjonen som bør tildeles prisen. Nå trenger de din hjelp til å få oversikt over aktuelle kandidater.

Last ned statuttene for Thorvald Stoltenbergs Pris.

Thorvald Stoltenberg har blitt kalt Barentssamarbeidets far. Stoltenberg var utenriksminister i Norge på begynnelsen av 90-tallet, og var driftkraften i å få etablert et regionalt samarbeid med Russland etter den kalde krigen. Frykten var at oppløsningen av Sovjetunionen skulle føre oss inn i nye spente situasjoner dersom det ikke ble etablert god kontakt på tvers av grensen.

Svaret ble folk-til-folk samarbeid gjennom etableringen av Barentsregionen og barentsamarbeidet. Snart 30 år senere har barentsprosjekter bidratt til at tusenvis av barentsborgere har møttes, fått nye venner og stor kunnskap om sine naboer.

Ildsjeler

Dette hadde ikke vært mulig uten alle de ildsjelene som har stått i fronten for alle møter, samlinger eller prosjekter. Dette er personer eller organisasjoner i alle ledd av samarbeidet, fra ministernivå og helt ned til de små folkelige prosjektene.

- Det er disse folkene vi ønsker å hylle gjennom Thorvald Stoltenbergs Pris. Formålet er å videreføre hans arbeid med å fremme internasjonal dialog og kontakt mellom naboland i Barentsregionen, forteller juryeleder Eilen Zakariassen fra Nordland Fylkeskommune og styremedlem i Barentssekretariatet.

Sammen med seg i juryen har hun Julia Olsen, som er forsker Nordlandsforskning, Lasse Jangås, som er kommunikasjonssjef for Arktis Filharmoni og Helga Pedersen, som er ordfører Tana kommune og tidligere fiskeriminister for Norge.

Prisjuryen 2022. Helga Pedersen (t.v.), Lasse Jangås, Eilen Zakariassen og Julia Olsen. (Foto: Jonas Karlsbakk)

Prisen skal gå til en eller flere personer, organisasjoner eller andre som har utmerket seg spesielt i arbeidet med å fremme dialog, tillit og vennskap over grenser og mellom mennesker i Barentsregionen. 

– Juryen skal legge vekt på arbeid som fremmer dialog mellom land og mennesker i Barentsregionen, det skal være arbeid som er inkluderende og får personer til å møtes. Vinneren skal jobbe for for vekst, utvikling og mangfold og ikke minst så er det viktig at arbeidet har vært godt synlig regionalt og nasjonalt.  

Fiskerikommisjon

Den første vinneren av Thorvald Stoltenbergs pris var den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon for det årelange fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland.

– Mottakeren har møysommelig og over årtier jobbet jevnt og trutt, i tillit og med mål om å finne løsninger. Det har gitt oss det fineste samarbeidet vi har hatt i nord – bygd på kunnskap fra havforskerne både på russisk og norsk side, samarbeid mellom organisasjonene i fiskeriene, inkludering av samfunnsinstitusjoner som Sametinget, og med kyndig ledelse fra embetsverkene, her det i juryens begrunnelse.

Mediesamarbeid

I 2020 var det medienettverket Barents Press International som mottok Thorvald Stoltenbergs Pris av Thorvalds datter Camilla Stoltenberg.

– Barents Press sitt årelange arbeid har skapt stor tillit og respekt mellom journalistkolleger i Barentsregionen. De er langt fra enig i alt, men de diskuterer, de samarbeider og de lærer av hverandre. Barentssamarbeidets fremtid er avhengig av at regionen har en virksom og uavhengig presse og nettverkets arbeid er en uvurderlig aktør i å nå dette målet, heter det i juryens begrunnelse for pristildelingen, var juryens begrunnelse i 2020.

Camilla Stoltenberg overrekker Thorvald Stoltenbergs Pris i 2020.

Menneskerettighetsaktivist

Valentina Likhosjva er en av initiativtakerne til Barents Pride som har vært arrangert siden 2017.

Valentina Likhosjva har i en årrekke jobbet utrettelig for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barentsregionen. Ikke minst er hun en av initiativtakerne til Barents Pride, som hvert år arrangeres i Kirkenes.

– Måten hun har jobbet med å fremme internasjonalt samarbeid i Barentsregionen, samtidig som hun alltid har vært fokusert på å løfte de som sliter i blant oss er forbilledlig, sa sekretariatsleder Lars Georg Fordal om tildelingen.

Hvem synes du fortjener Thorvald Stoltenbergs pris for 2022? Nominer din kandidat ved å trykke på lenken under.