Barentssekretariatets Russlandskontor

Trenger du hjelp i Russland, kontakt våre ansatte i Russland

Arkhangelsk
Murmansk
Nenets

For å ha en tettere oppfølging av våre aktiviteter i Russland har vi også kontor i Russland. Vårt kontor ligger i Arkhangelsk og så har vi kontaktpersoner i Murmansk og Naryan Mar. Våre russiske medarbeidere er til uvurderlig hjelp og støtte for veldig mange av prosjektene.

Når vi jobber med norsk-russisk samarbeid er det helt avgjørende å ha en nær kontakt med alle ulike miljøer i Russland. Det er vanskelig å få til fra et kontor i kirkenes og derfor er våre fem russiske medarbeidere til uvurderlig hjelp i vår daglige drift.

Vår russiske kolleger vil kunne yte hjelp for prosjektledere og prosjektdeltakere, i tillegg til at de kan informere om Barentssekretariatets arbeid i Russland.

Alle fem behersker meget godt engelsk og i tillegg behersker flere av dem også norsk.