Utlysning: Evaluering av BarentsKult-programmet

Barentssekretariatet ønsker en ekstern evaluering av finansieringsprogrammet BarentsKult.

Barentssekretariatet ønsker en generell vurdering av hvilke konkrete resultater vi kan se av finansieringsprogrammet BarentsKult. Målet er at rapporten skal ferdigstilles innen 1. desember 2021. Frist for å levere inn tilbud er 9. april 2021. 

­Finansieringsprogrammet BarentsKult ble lansert i april 2008. Programmet har som målsetting å bidra til realiseringen av større kunst- og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. 

Programmet ble evaluert i 2014, og nå ønsker bidragsyterne til satsingen at det gjennomføres en ny evaluering. 

- Slik vi ser det har dette programmet vært en stor suksess og det er også tilbakemeldingen vi får fra veldig mange av de som er involvert som søkere eller forvaltere. Uansett er det helt sikkert ting som kan forbedres eller justeres. Derfor ønsker vi at en ekstern forskningsinstitusjon foretar en grundig vurdering av programmet. Blant annet ønsker vi å se nærmere på om programmet stimulerer til samarbeid mellom kulturaktører og hvilke endringer vi kan se i programmet siden forrige evalueringer, forteller sekretariatsleder Lars Georg Fordal. 

Et viktig kriterium er at evalueringsrapporten inneholder begrunnede anbefalinger og forslag til forbedringer. 

Tilbud for å bli vurdert til oppdraget må være levert Barentssekretariatet innen 9. april 2021. Tilbudet skal leveres digitalt til info@barents.no

Spørsmål om evalueringsrapporten kan rettes til:
Margrethe Alnes
Tlf: 995 83 060
Epost: margrethe@barents.no