Hva er Barentskult?

Barentskult er et finansieringsprogram som skal stimulere økningen av grenseoverskridende kultur i nord. Målgruppen for BarentsKult er norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere. 

Programmet finansieres av Utenriksdepartementet, Kulturdepartementet og Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Målsetningen er å bidra til realiseringen av større kunst og kulturprosjekter i norsk og russisk del av Barentsregionen. Programmet skal stimulere økningen av gode, nyskapende kunst- og kulturfaglige prosjekter og skal involvere både norsk, russiske og andre nasjoners kunstnere.

Felles for alle prosjektene er at de skal ha fokus på Barentsregionen og nordområdene. Det tildeles midler fra BarentsKult programmet to ganger i året. Søknad sendes inn via vår søknadsportal.

Retningslinjer BarentsKult

Vi har nå også åpnet for at BarentsKult-prosjekter kan gjennomføres digitalt så lenge det er smittevern-restriksjoner på grensepasseringer.
Les mer om det her. 

Årlige søknadsfrister BarentsKult:

  • 1. februar

  • 1. september

Barentsregionen har et rikt kulturliv og en rekke kreative kunstnere og kulturarbeidere. Det grenseoverskridende samarbeidet har gjort regionen til en spennende destinasjon også for kunstnere med tilhørighet utenfor regionen. Dette har gjort området til en viktig arena for nyskapende såkalt ”cross-border” samtidskunst og kultur de senere årene.