Åpner for prosjektstøtte til digitalt samarbeid

Så lenge koronakrisen pågår vil Barentssekretariatet også gi prosjektstøtte til video-til-video samarbeid.
Видеоконференция

Руководитель Норвежского Баренц секретариата Ларс Георг Фордал и советник Ксения Новикова за последний месяц привыкли к общению онлайн. (Фото: Йонас Карлсбакк)

Koronakrisen har stengt grensen, men nå kan du få støtte til et digitalt barentsprosjekt. Barentssekretariatet åpner for prosjektgjennomføring på videolink eller andre kreative digitale løsninger.

Tiltakene for å stoppe spredningen av pandemien har også ført til en umiddelbar stopp i de fleste planlagte barentsprosjekter. Så godt som alle prosjekter denne våren er enten avlyst eller utsatt.

«Hele fundamentet til barentsmidlene er å legge til rette for at nordmenn og russere skal kunne treffes fysisk og bygge vennskap. En stengt grense gjør at vi må åpne for at også barentsfamilien kan vedlikeholde vennskapet digitalt for en periode», sier sekretariatsleder Lars Georg Fordal.

 

Holde kontakten
Frykten er at opphold i kontakt skal medføre varig skade i godt etablerte samarbeid. Det har fått staben ved Barentssekretariatet til å se på hva som kan gjøres for at også barentsprosjekter kan vedlikeholdes i denne vanskelige perioden vi går gjennom.

Tanken er at alle som har mulighet til å øve, samarbeide eller fortsette prosjektutviklingen digitalt skal kunne få prosjektstøtte fra Barentssekretariatet til det.

«Det kan ikke være slik at vi tviholder på at prosjekter skal inneholde reiser eller fysiske møter mellom norske og russiske partnere når dette ikke er lov», sier prosjektansvarlig hos Barentssekretariatet Margrethe Alnes.

Tidsbegrenset
Hun bemerker at dette vil være i en tidsbegrenset periode så lenge det er restriksjoner på grensepasseringer mellom Norge og Russland.

«Vi ønsker ikke en varig digitalisering av Barentssamarbeidet og har fortsatt en klokkeklar tro på at fysiske møter er helt essensielt for å bygge tillit og sterke vennskapsbånd», sier Alnes.

Endringen angår både de som har fått støtte og de som planlegger å søke før fristen den 15. mai.

Kreative løsninger.
«Har du allerede fått støtte kan du sende oss en e-post og søke om omdisponering av midlene du er tildelt, for å kunne finansiere digitale løsninger», sier Alnes.

Enda mer spennende blir det å se om denne vanskelige tiden kan løfte frem nye prosjekter vi ikke har sett før.

«Har du og din russiske partner et nytenkende prosjekt som kan gjennomføres med digitale hjelpemidler, vil vi veldig gjerne høre fra deg», sier Alnes.

Neste søknadsfrist er 15. mai. 

Dekker digitale løsninger
Barentssekretariatet kan dekke kostnader som for eksempel utvikling av nye samarbeidsmåter, nye former for publikumsdeltakelse, andre visningsplattformer eller formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen.

«Vi oppfordrer til kreativ tenkning», sier sekretariatsleder Fordal.

Uansett er det viktigste kriteriet som alltid at prosjektet er et samarbeid mellom en nordnorsk og en russisk partner og der begge oppholder seg i Barentsregionen.

Les mer om de midlertidige endringene her.