Midlertidig ordning for prosjektfinansiering ved Barentssekretariatet

Koronasituasjonen medfører at den norsk-russiske grensen er midlertidig stengt for normal ferdsel, og det er derfor ikke mulig å gjennomføre ordinære barentsprosjekter. I en begrenset periode åpner Barentssekretariatet opp for å støtte prosjekter som ikke inneholder reiser eller fysiske møter mellom norske og russiske partnere, men der samarbeidsaktiviteten foregår mellom partnere på hver sin side av grensen.

Tiltak som kan finansieres
Barentssekretariatet åpner for å midlertidig dekke kostnader i samarbeidsprosjekter som gjennomføres ved hjelp av digitale løsninger. Eksempelvis kan det søkes om støtte til:

 • Utvikling av nye samarbeidsmåter
 • Nye former for publikumsdeltakelse
 • Nye visningsplattformer
 • Formidlingsvirksomhet tilpasset koronasituasjonen.

Vilkår for finansiering
De ordinære retningslinjene og vilkårene for prosjektfinansiering er gjeldende. Disse finner du her.

Det fremste vilkåret er at tiltaket er et samarbeid mellom en nordnorsk og en russisk partner som har tilhold i Barentsregionen.

Følgende vilkår fremheves:

 • Søknaden skal være fra den nordnorske partneren i prosjektet. Søkeren kan være en nordnorsk offentlig institusjon, en bedrift, en stiftelse eller en organisasjon.
 • Søknaden skal fylles ut via vår søknadsportal som du finner på barents.no.
 • Barentssekretariatet kan dekke inntil 70 % av de totale kostnadene i prosjektet.

Tiltak som ikke finansieres

 • Humanitær bistand
 • Forskning
 • Markedsføring
 • Fysiske investeringer (kun hvis disse er vesentlige for å kunne gjennomføre prosjektet)
 • Ordinære driftsutgifter
 • Etablering av virksomhet
 • Utgivelse av bøker, publikasjoner og produksjon av informasjonsmateriell
 • Utvikling av nettsider
 • Profesjonell film- og lydproduksjon 
 • Dekning av underskudd

Krav til søknad
Budsjettet i søknadsskjemaet er ikke tilpasset den midlertidige ordningen, og det er derfor enklest om det legges ved et separat budsjett for prosjektet.

Tiltak som allerede har mottatt bevilgning
Prosjekteiere som allerede har mottatt bevilgninger kan ta kontakt med Barentsekretariatet hvis det vurderes som mulig å gjennomføre prosjektaktivitet digitalt. Barentssekretariatet vil kunne godkjenne omdisponering av prosjektmidler i slike tilfeller.

For spørsmål. 

Send oss en e-post: info@barents.no
eller ring: 78 97 70 50