Nå tar vi imot søknader igjen

Barentssekretariatet har åpnet mottaket for prosjektsøknader igjen. Vi har nå fire årlige frister for søknader og neste er 1. februar.

Har du et prosjekt som skal gjennomføres i januar, februar eller mars 2019 bør du få inn søknaden din før 1. november. Da vil du få svar på om du får støtte før nyttår.  

­­

Endelig er ting tilbake til normalen og de som skal gjennomføre prosjekt i første kvartal av 2019 kan sende inn sin søknad. Sekretariatet vil da kun behandle prosjekter som gjennomføres i denne perioden, mens prosjekter i april eller senere i 2019 vil få sine søknader behandlet etter 2. februar møtet. 

For å være trygg på at vi får en mer rettferdig fordeling av prosjekter gjennom hele året, har Barentssekretariatet innført 4 årlige frister for søknader. 

- Vi må sikre oss at vi har midler til fordeling både på våren og høsten, og for å kunne ha en tilfredsstillende oversikt på dette har vi måttet ta et slikt grep, forteller prosjektansvarlig i Barentssekretariatet Margrethe Alnes. 

Se våre nye retningslinjer og vilkår her.

Margrethe Alnes

Rapportering
For at ditt prosjekt skal være med i vurderingen for januar, februar og mars 2019, må derfor søknaden være levert innen 1. november, altså neste torsdag. Vi har imidlertid ikke fått avtalen fra Utenriksdepartementet for 2019. De som blir tildelt støtte vil derfor få et forbehold i tildelingsbrevet om at vi må få prosjektmidler fra UD for at prosjektet kan få overført den tildelte støtten.

Sekretariatet har også fått skjerpede krav til rapportering på midlene som vi mottar, og dette medfører at vi også må skjerpe inn rapporteringskravene til våre søkere. 

- De som har fått tildelt midler nå i 2018 har allerede merket dette, sidene tidsfristene til rapportering på prosjektene er kortere enn tidligere år. Jeg tro uansett at dette er bra for å styrke fremdriften av prosjektene. Det handler i all hovedsak om at prosjektledere må være mer presis i egne planer for prosjektgjennomføringen, sier Alnes. 

Fleksibelt sekretariat
Det er veldig viktig for sekretariatets ansatte at vi bevarer vårt gode rykte som en fleksibel og løsningsorientert organisasjon. Selv om antallet prosjektmøter reduseres, vil vi alltid ha et fokus på at søkere oppfatter Barentssekretariatets prosjektforvaltning som enkel og lite byråkratisk. 

- Vårt hovedmål er fortsatt å hjelpe flest mulig til å gjennomføre gode barentsprosjekter, sier Alnes.  

De nye søknadsfristene for prosjektsøknader er: 

  • 1. februar
  • 1. mai
  • 1. september
  • 1. november

Søknader kan uansett sendes inn når som helst på året. Den gamle regelen om at en søknad må sendes inn før prosjektet starter gjelder fortsatt. Det betyr at så lenge søknaden er sendt inn gjennom søkeportalen kan prosjektet igangsettes, selv om søknaden ikke er ferdig behandlet av Barentssekretariatet. 

- Det betyr selvsagt at søker ikke har noen garanti for at prosjektet får støtte til gjennomføringen. Det kan vi ikke gi før etter prosjektmøtet, så det er en risiko som prosjekteier eventuelt må ta med en tidlig oppstart, forklarer Alnes. 

Har du spørsmål, kontakt en av våre rådgivere.