Våre arbeidsfelt

Barentssekretariatets ansatte kan hjelpe deg med din søknad. Hver ansatt har sitt eget fagfelt som de jobber tett mot. På listen under finner du rådgiveren som kan hjelpe deg med ditt spørsmål.

Daglig leder   Lars Georg Fordal
Fungerende daglig leder
e-post: lars@barents.no
Mobil: +47 918 10 796

Lars Georg er daglig leder for Barentssekretariatet og er ansvarlig for at sekretariatet forvalter prosjektmidlene fra Utenriksdepartementet på en god måte. Les mer om Lars Georg her. 

 


Kommunikasjon   Anja Kristine Salo
Kommunikasjonssjef
e-post:anja@barents.no
Mobil: +47 901 60 981

Anja er ansvarlig for å styrke synligheten av Barentssekretariatets arbeid og de muligheter som barentsmidlene gir til økt kunnskap om Russland. 

Anja er også vår urfolksrådgiver og kan kontaktes for hjelp til alle saker som faller inn under dette satsingsområdet. I Barentssamarbeidet er Anja sekretær i arbeidsgruppen for Urfolk, sitter i Barents regionråd og i Barents regionskomite og deltar i møter for Committee of Senior Officials (CSO). For mer informasjon om organiseringen av Barentssamarbeidet, se beac.st 

 


Media:   Jonas Sjøkvist Karlsbakk
Kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør barents.no
e-post: jonas@barents.no
Mobil: +47 913 96 943 

 

Jonas er redaktør for barents.no og ansvarlig for nyhetsoppdateringer om Barentssamarbeidet. Jonas har også det tekniske ansvaret for nettsiden og søkeportalen, og kan svare på alle spørsmål eller problemer som eventuelt dukker opp når du navigerer på siden vår.

Prosjekter innenfor media og informasjon er Jonas sitt ansvarsfelt, og han administrerer også reisestøtteordningen for journalister og er behjelpelig med spørsmål om dette.

 


Kultur og
BarentsKult:
  Margrethe Alnes
Prosjektansvarlig
e-post: margrethe@barents.no
Mobil: +47 995 83 060

Margrethe har det overordnede ansvaret for Barentssekretariatets prosjektfinansiering og fordeler prosjekter til saksbehandlerne. I tillegg er hun kontaktperson for alle kulturprosjekter. Margrethe er også administrator for BarentsKult, som bevilger midler til profesjonelle kunst- og kulturprosjekter.

 


Idrett:   Kim Stenersen
Rådgiver idrett
e-post: kim@barents.no
Mobil: +47 419 30 868

Kim er ansvarlig for Barentssekretariatets idrettsprogram som er opprettet for å fremme det omfattende idrettssamarbeidet i Barentsregionen. Hun er også en av de som kjenner søkeportalen vår best og kan svare på praktiske spørsmål om denne. 

 


Border Dialogues:   Elizaveta Vassilieva
Prosjektleder Patchwork Barents
e-post: elizaveta@barents.no
Mobil: +47 406 22 047

 

Elizaveta Vassilieva er prosjektleder og jobber med innsamling av statistikk til datajournalistikk-nettstedet Patchwork Barents. Her visualiseres tallene ved hjelp av moderne publiseringsverktøy på nett for å danne dynamiske modeller. Disse kan brukes av blant annet media til å belyse forskjeller og likheter i Barentsregionen. Måler er å gi flere muligheten til å lære og dele viktige data om sitt eget samfunn og sammenligne dette med naboregionene. 

Elizaveta leder også Barentssekretariatets deltakelse i prosjektet European Border Dialogues


Økonomi   Ann-Iren Martinussen
Økonomisjef
e-post: ann-iren@barents.no
Mobil: +47 922 38 568

Ann Iren foretar alle utbetalinger av prosjektmidler og har det generelle økonomiske ansvaret for Barentssekretariatets daglige drift. Spørsmål om utbetaling av forskudd eller sluttutbetalinger for for ditt prosjekt kan gjøres til den enkelte saksbehandler eller til Ann-Iren
 


Sentralbord:   Knut Pettersen
e-post: info@barents.no
Telefon: 78 97 70 50

Knut er den første du møter ved Barentssekretariatet enten på kontoret eller i telefonen. Han har kontroll på hvor alle ansatte til en hver tid befinner seg og tar imot og registrerer inn alle prosjektsøknader. Har du praktiske spørsmål om innsending av søknader kan du ta de med Knut. Visumspørsmål for prosjektdeltakere er det også Knut som tar seg av.
 


Russlandskontor:  

Våre Russlandskontor fungerer som informasjonskontor for russiske partnere i prosjektene, samt som et kontaktpunkt i Russland for norsk prosjektledelse. De kan ta imot alle typer spørsmål av praktisk og faglig art relatert til aktiviteter i Russland. Alle våre russiske ansatte snakker engelsk.

Arkhangelsk   Head of Office: Andrey Shalyov
arkhangelsk@barents.no
Telephone:
 
Murmansk  

Head of office: Maria Goman
murmansk@barents.no
Telephone:
 

Naryan Mar   Head of office: Andrey Vokuev
nenets@barents.no
Telephone: