Barentsmidlene for 2018 på plass

Barentssekretariatet signerte tirsdag avtalen med UD om prosjektmidler for 2018.

Barentssekretariatet har signert avtale om 14 millioner kroner fra Utenriksdepartementet som skal fordeles på barentsprosjekter i 2018.

Arbeidet med å avslutte treårsavtalen som gikk fra 2015 – 2017 er nå i sluttfasen. Dermed kunne ny prosjektavtale mellom Barentssekretariatet og UD signeres denne uka. 

- Det er en lettelse at vi endelig kan overføre pengene til de mange prosjektene som har fått innvilget prosjektstøtte og allerede er gjennomført i 2018, sier sekretariatsleder Lars Georg Fordal. 

I påvente av at avtalen skulle bli klar, har Barentssekretariatet fortsatt å behandle søknader og tildelt midler til over 70 prosjekter i 2018. Men tildelingsbrevet har hatt et forbehold om at sekretariatet skulle få på plass en avtale med UD. 

- Med avtalen på plass kan de endelig få overført pengene, og de som er ferdig med prosjektet kan gjøre opp regnskapet, sier en lettet Fordal.

Prioriterer barn og ungdom
Siden 2018 er et overgangsår mellom to prosjektavtaler for Barentssekretariatet, er det mindre midler tilgjengelig i år enn tidligere. I treårsavtalen som ble avsluttet ved nyttår fikk sekretariatet årlig 33 millioner kroner i prosjektmidler, mot 14 millioner for 2018. 

- Vi har allerede fordelt det meste av disse midlene til de nevnte 70 prosjektene som allerede har fått innvilget støtte, så det er lite igjen for kommende prosjekter til høsten.  

De midlene som er igjen vil holde til et siste prosjektmøte for 2018 i september. Frist for innsending av søknader som vurderes her vil være 1. september. Denne fristen gjelder både store søknader på over 400 000 kroner og små prosjekter, forklarer Fordal. 

- Siden det er begrenset med midler vil prosjekter med fokus på barn og ungdom prioriteres i saksbehandlingen, sier Fordal. 

1. september kommer vi til å stenge søknadsportalen frem til vi er klare for å fordele midler til 2019-prosjekter. Re-åpningen av portalen vil imidlertid ikke gå stille for seg, med stor kick-off-konferanse. 

Barents kick-off
I 2019 vil prosjektarbeidet i Barentssekretariatet være tilbake til normalen og vi kan fordele midler gjennom hele året. 

Den 15. og 16. oktober gjennomfører Barentssekretariatet sin prosjektlederkonferanse i Tromsø. Opprinnelig skulle den ha feiring av 25 år med Barentssamarbeid som sitt hovedfokus, men med de endringer sekretariatet har vært gjennom i år vil konferansen få en enda viktigere rolle for samarbeidet. Konferansen skal brukes til å klargjøre retningslinjer og prioriteringer fremover, og så skal den være til inspirasjon for de viktige prosjektlederne som bærer samarbeidet fremover. 

- Vi ser på konferansen som en kick off for 2019. Vi skal feire alt det vi har oppnådd gjennom 25 år. Og så skal vi sette kursen fremover for å gi inspirasjon til nye prosjekter og bidra til kreativt samarbeid, sier Fordal. 

Det blir mulig å melde seg på denne konferansen i løpet av sommeren. 

Les mer om prosjektlederkonferansen her.
­­