Save the date: ProsjektGleder 2018

Sett av 15. og 16 oktober for årets viktigste Barentskonferanse på Clarion Edge Hotel i Tromsø: ProsjektGlederkonferansen 2018!
Баренцево сотрудничество

Til høsten samler vi på ny alle de viktige prosjektlederne for norsk-russiske samarbeidsprosjekter. De som bærer frem prosjekt etter prosjekt og er ryggraden i Barentssamarbeidet. Her skal vi feire 25 år med Barentssamarbeid og finne kursen for de neste 25 årene. 

Annet hvert år har vi brukt å invitere til Prosjektlederkonferanse i Tromsø hvor alle nordnorske organisasjoner som har fullført et barentsprosjekt de siuste årene blir invitert. Vi arrangerer disse konferansene for at Barentssekretariatet på best mulig måte skal kunne forvalte prosjektmidlene fra Utenriksdepartementet. Da er det viktig å ha en god dialog med de som gjennomfører prosjektene.

Dialog
- En ting er kommunikasjonen ut til prosjektlederne om våre rutiner, eventuelle endringer i disse og satsingsområder for de kommende årene.En like viktig del av konferansen er å få tilbakemeldinger fra de som gjør grovarbeidet for norsk-russisk samarbeid. De som jobber i felten, med de utfordringer og muligheter som det byr på. Derfor har Prosjektlederkonferansen blitt en stadig viktigere møteplass for prosjektutvikling i Barentsregionen, forteller rådgiver Kim Stenersen i Barentssekretariatet 

Konferansene i Norge har i første rekke vært et tilbud for de norske prosjektlederne, fordi det har vist seg å være både kostbart og vanskelig å gjennomføre en felles norsk-russisk konferanse. I 2016 gjennomførte vi derfor den første russiske prosjektlederkonferansen i Arkhangelsk for å få den samme dialogen på russisk side og det er også noe vi kommer til å gjenta. 

Save the date
Den 15. og 16. oktober inviteres alle prosjektledere til ProsjektGlederkonferansen 2018.
Sted. Clarion Edge Hotel i Tromsø
Tid: Fra lunsj til lunsj mandag 15. til tirsdag 16. oktober.

Mat og overnatting dekkes av Barentssekretariatet, mens reisen til og fra Tromsø må dekkes av organisasjonen som deltar. Det sendes ut invitasjon til alle som har gjennomført et prosjekt de siste årene. Påmeldingen åpnes senere i, men alle som ønsker å delta bør låse av datoen i kalenderen med en gang for to dager med barentsinspirasjon. 

For spørsmål om ProsjektGlederkonferanse, kontakt Barentssekretariatet: 
E-post: info@barents.no
Tlf: 78 97 70 50
 

­­