Barentsmidlene for 2018 er brukt opp

Barentssekretariatet tar dessverre ikke imot flere søknader i 2018. Begynn derfor planleggingen av ditt prosjekt for 2019.

Siden Utenriksdepartementet bevilget kun 14 millioner kroner til Barentssamarbeidet i 2018, er Barentssekretariatet nå så godt som tom for prosjektmidler. Etter den 20. august har vi derfor måttet stenge søknadsportalen for prosjekter som planlegges gjennomført høsten 2018. Da er det bare å rette blikket mot 2019 for alle. 

­­

I løpet av første halvår i 2018 har vi allerede innvilget støtte til over 70 barentsprosjekter. Da ny avtale om barentsmidler ble inngått i juni kunne sekretariatet endelig betale ut prosjektstøtten til de som har fått tilsagnsbrev. 

Søknadene har kommet inn i omtrent samme mengde som tidligere år. Når prosjektstøtten fra Utenriksdepartementet er mer enn halvert fra tidligere år, er det ikke til å unngå at kontoen med prosjektmidler går tom ganske fort. Det meste av de 14 millioner kronene er allerede fordelt i løpet av første halvår i 2018, til de nevnte 70 prosjektene. .  

Ett behandlingsmøte for hele høsten
Derfor kommer vi til å ha et siste prosjektbehandlingsmøte i 2018 hvor samtlige søknader, uansett størrelse, vil bli behandlet. Prosjekter som søker om mer enn 400 000 vil som vanlig bli sendt til Barentssekretariatets styre for endelig behandling, men søknadsfristen 20. august er felles for alle. Søknadene som skal til styret vil da ha en noe lenger behandlingstid. Den vanlige fristen for store prosjekter senere på høsten, UTGÅR i 2018

Det eneste unntaket er BarentsKult-søknader, som har søknadsfrist 1. september som normalt. Les mer om BarentsKult her.

Vår søknadsportal ble stengt for nye søknader den 20. august. Når vi er klare til å ta imot søknader for prosjekter som gjennomføres i 2019 vil den bli åpnet igjen. Dette vil sannsynligvis bli rundt midten av oktober. I hele denne perioden vil det være mulig å sende i sluttrapporter gjennom portalen på helt vanlig måte.

BarentsKult uforandret
BarentsKult er ikke rammet av kuttene på samme måte som de ordinære midlene, så her er søknadsprosessen som vanlig. Fristen for innlevering av BarentsKult-søknad høsten 2018 er som alltid 1. september. 

SØK NÅ!
Dersom du har spørsmål om prosjektstøtte for 2018.
Send oss en e-post på: info@barents.no
Ring oss på: 78 97 70 50