Øystein Ruud ny styreleder

Øystein Ruud

Fylkesrådmann i Finnmark Øystein Ruud. (Foto: ffk.no)

På representantskapsmøtet 22. juni ble Øystein Ruud fra Finnmark fylkeskommune valgt til ny styreleder for Barentssekretariatet. Han skal ha dette vervet frem til 2019.  

­­

Til daglig er Øystein Ruud fylkesrådmann i Finnmark fylkeskommune, men han har også sittet som medlem av Barentssekretariatets styre de to siste årene. Bente Knudsen Helland fra Troms fylkeskommune går inn som nestleder, mens tidligere styreleder Stig Olsen fra Nordland fylkeskommune blir styremedlem. 

Samtlige styremedlemmer fra forrige periode ble gjenvalgt for de kommende to årene, men vervene rulleres vanligvis mellom de tre eierfylkene. Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap som eies av de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark. 

Barentssekretariatets prioriteringer og utvikling styres av et representantsskap, som består av tre representanter fra det politiske nivå i hver av de tre nordnorske fylkeskommunene. Fylkesordføreren i hvert fylke sitter alltid i representantskapet. Styret velges av representantskapet, med ett styremedlem fra hvert av eierfylkene. 

Styrets sammensetning i 2017 - 2019 er: 
Øystein Ruud (styreleder), Finnmark Fylkeskommune
Bente Knudsen Helland (styrets nestleder), Troms fylkeskommune
Stig Olsen (styremedlem), Nordland fylkeskommune

Vararepresentanter i styret for perioden 2017 - 2019 er
Anne Cathrine Larsen, Finnmark
Ian Jawahir, Troms
Heidi Theodorsen, Nordland.

Mer om Barentssekretariatets organisering finner du her. 

­­