Eies av Nord-Norge

Barentssekretariatet er et interkommunalt selskap eid av Nordland fylke og Troms og Finnmark fylke. Vi er i dag 11 ansatte ved kontoret i Kirkenes og 6 ansatte ved våre russlandskontorer. Midler til drift og prosjektstøtte bevilges hvert år av Utenriksdepartementet.

Staben
Barentssekretariatet har i dag 11 ansatte ved kontoret i Kirkenes, som alle jobber med ulike arbeidsfelt innenfor våre satsingsområder. For å lære mer om hvordan de ulike rådgiverne ved Barentssekretariatet kan hjelpe deg med ditt prosjekt, følg linken under. 

Rådgivernes arbeidsfelt

Finansiering
Barentssekretariatet får årlige bevilgninger fra Utenriksdepartementet, der midlene går til drift og prosjektbevilgninger.

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet drifter Barentssekretariatet et multilateralt ungdomsprogram. Kulturdepartementet og de to nordligste fylkene er med på å finansiere kulturprogrammet BarentsKult.

Barentssekretariatets prioriteringer styres av representantskapet, som består av tre representanter fra det politiske nivået i de to nordnorske fylkeskommunene. Fylkeslederne i Nordland og Troms og Finnmark sitter alltid i representantskapet. 

Representantskapet 2019 - 2023
Nordland (www.nfk.no)
Tomas Norvoll, fylkesrådsleder (Personlig vara: Mona Nilsen)
Marius Meisfjord Jøsevold (Personlig vara: Svein Eggesvik)
Beate Bø Nilsen (Personlig vara: Joakim Sennesvik)

Troms og Finnmark (www.tffk.no)
Bjørn Inge Mo, fylkesrådsleder (Personlig vara: Odne Stunes)
Elin Mathisen, (Personlig vara: Katrine Boel Gregussen)
Tove Alstadsæther, (Personlig vara: Tom Erik Forså)

 

Styrets sammensetning for perioden 2020 - 2022 er:
Stig Olsen (styreleder), Nordland fylkeskommune
Bente Knudsen Helland (styrets nestleder), Troms og Finnmark fylkeskommune
Eilen Zakariassen, Nordland fylkeskommune
Øystein Ruud, Troms og Finnmark fylkeskommune

Vararepresentanter i styret for perioden 2020- 2022 er:
Heidi Theodorsen, Nordland fylkeskommune
Zdenek Dvorak, Nordland fylkeskommune
Ian Jawahir, Troms og Finnmark fylkeskommune
Linda Mosand, Troms og Finnmark fylkeskommune