Store prosjekttildelinger høsten 2016

Arctic skills

Kirkenes videregående skole har fått 700 000 kroner til gjennomføring av yrkesfag-konkurransen Arctic Skills, som i 2017 skal arrangeres i Murmansk. Det er ett av de syv store barentsprosjektene som Barentssekretariatets styre ga støtte til på høstens behandlingsmøte. 

­­

Hver vår og høst fordeler Barentssekretariatet støtte til store barentsprosjekter som søker om mer enn 400 000 kroner i prosjektstøtte. Denne høsten var det syv prosjekter som ble funnet gode nok til å få støtte.

Et av de største var yrkesfag-konkurransen Arctic Skills, som satser videre etter suksessen i Kirkenes i mai. Når konkurransen flyttes til Murmansk planlegges det aktivitet i flere fag og større deltakelse enn sist. Arctic Skills 2017 er lagt til 19. - 21 april. 

Den største bevilgningen i denne runden er tildelt journalistnettverket Barents Press, som skal gjennomføre nye kurs for norske og russiske journalister. Det planlegges to kurs i denne runden, der det er 12 deltakere på hvert kurs. Blant annet skal det være kurs i norsk demokrati og politikk i forbindelse med stortingsvalget i 2017. Barents Press har fått tildelt 800 000 kroner til sin kursserie. 

De syv prosjektene som ble tildelt støtte for høsten ble totalt bevilget 3 287 000 kroner. Under kan du lese mer om de ulike prosjektene.  

 

Nordic Pulse

Barents Regional Youth Council

 


Vi fremmer barns utvikling gjennom å styrke foreldre og familien

Universitetssykehuset i Nord-Norge

 


Norsk - Russisk festivalsamarbeid for kulturungdom

UKM Arctic v/Lenvik Kommune

 


Arctic Skills

Kirkenes videregående skole

 


Samarbeid Barents Press Norge og Barents Press Russland

Barents Press Norge

 


Om Russland for nordmenn. Om Norge for russere. En kursserie for norske og russiske journalister.

Barents Press Norge

 


Folk til folk - Barents Spektakel 2017

Pikene på broen

­­