Våre satsingsområder

Barentssekretariatet viktigste oppgave er forvaltningen av barentsmidlene, men vi jobber med en rekke relaterte prosjekter som alle er med på å fremme aktivitet på tvers av grensene i Barentsregionen. 

 

BarentsKult: Finansieringsprogram for profesjonelle norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

Gå hit for å lære mer om BarentsKult


How is cross-border cooperation unfolding in the Barents Region? How is it developing in the Balkans or in the Carpathian region? What is common, what is different? The Norwegain Barents Secretariat is a participant in the European Border Dialogues project to highlight such issues on east-west cooperation in Europe. 

More about European Border Dialogues you will find here.


 

Patchwork Barents' aim is to empower citizens with the tools to learn and share more about their own community and to place their community into the context of intuitively similar and dissimilar places nationally and across borders.

Learn more about the Patchwork Barents project here

­­