Våre satsingsområder

Barentssekretariatet viktigste oppgave er forvaltningen av barentsmidlene, men vi jobber med en rekke relaterte prosjekter som alle er med på å fremme aktivitet på tvers av grensene i Barentsregionen. 

 

BarentsKult: Finansieringsprogram for profesjonelle norske profesjonelle kunst- og kulturaktører som samarbeider med russiske partnere.

Gå hit for å lære mer om BarentsKult


How is cross-border cooperation unfolding in the Barents Region? How is it developing in the Balkans or in the Carpathian region? What is common, what is different? The Norwegain Barents Secretariat is a participant in the European Border Dialogues project to highlight such issues on east-west cooperation in Europe. 

More about European Border Dialogues you will find here.


­­