Hva er Barentssekretariatet

Barentssekretariatet eies av Nordland og Troms og Finnmark, mens prosjektmidlene finansieres av Utenriksdepartementet.

Published 04. oktober 2021

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med sekretariatsleder Lars Georg Fordal under barentsrådsmøtet i Tromsø i 2021.

Barentssekretariatet har i dag 11 ansatte ved kontoret i Kirkenes, som alle jobber med ulike arbeidsfelt innenfor våre satsingsområder. For å lære mer om hvordan de ulike rådgiverne ved Barentssekretariatet kan hjelpe deg med ditt prosjekt, følg linken under. 

Hvor kommer pengene fra?

Barentssekretariatet får årlige bevilgninger fra Utenriksdepartementet, der midlene går til drift og prosjektbevilgninger.

I samarbeid med Barne- og familiedepartementet drifter Barentssekretariatet et multilateralt ungdomsprogram. Kulturdepartementet og de to nordligste fylkene er med på å finansiere kulturprogrammet BarentsKult.

Barentssekretariatets prioriteringer styres av representantsskapet, som består av tre representanter fra det politiske nivået i de to nordnorske fylkeskommunene. Fylkeslederne i Nordland og Troms og Finnmark sitter alltid i representantskapet. 


Hva er Barentsregionen?

Barentsregionen er enorm. Hele 1,9 millioner kvadratkilometer, noe som tilsvarer 3 ganger Frankrikes areal. Lær mer om regionen vår her


En januardag i 1993

11. januar 1993 ble Barentsregionen opprettet. Hvordan ble dette en realitet og hva var egentlig bakgrunnen for etableringen?