Det blir Barents Summer Games i Tromsø til høsten

...men uten russisk deltakelse.
"Det er viktig at vi har klart å finne en løsning, om enn midlertidig, slik at vi kan fortsette med idrettsutvekslingen over landegrensene"

Published 05. mai 2022

Tekst og foto: Jonas Sjøkvist Karlsbakk

Barents Summer Games 2022 arrangeres i Tromsø 2.-4. september, men uten deltakere fra Russland. Det blir nå i stedet kamp i 16 idretter, hvorav fire er paraidretter. Totalt vil det være rundt 1000 ungdommer fra Norge, Finland og Sverige som skal konkurrere i Tromsø i september.

I februar ble Barentsidretten tildelt den prestisjetunge Thorvald Stoltenberg-prisen. Dagen etter brøt krigen ut i Ukraina.

"På grunn av Russlands krig mot Ukraina har Barents Sports Committee bestemt å utelukke Russland fra alt Barentssamarbeid,

Vera Arntsen, Barents Sportskomité

"På grunn av Russlands krig mot Ukraina har Barents Sports Committee bestemt å utelukke Russland fra alt Barentssamarbeid, etter at det har vært et idrettssamarbeid på tvers av grensene i Russland, Finland, Norge og Sverige i over 70 år", skriver internasjonal koordinator for Barents Sports Vera Arntsen i en pressemelding.

Barentssekretariatet med millionstøtte

Barentssekretariatet har valgt å støtte Barents Games med 2.740.000 kroner, til tross for at det ikke er russisk deltakelse i mesterskapet. I Barentssekretariatet har det siden etableringen i 1993 alltid vært et absolutt krav om russisk deltakelse i prosjekter som sekretariatet støtter. Med tildelingen til Barents Games og en rekke andre prosjekter denne våren, har sekretariatet for første gang gått bort ifra dette kravet til prosjekter.

Etter at Russland gikk til krig mot Ukraina er det aller meste av norsk-russisk samarbeid satt i bero. Broer for dialog og samarbeid som er bygget opp gjennom mange tiår står nå i fare for å bli visket ut for alltid.

"Det som er sikkert er at Norge vil ha en grense mot Russland også i framtida og da kan vi ikke brenne alle broer nå. Samtidig som vi tar avstand fra de som velger en brutal invasjonskrig mot sitt nabofolk, er det heldigvis ikke alle 140 millioner russere som støtter krigen mot Ukraina, sier sekretariatsleder Lars Georg Fordal.

I samråd med våre eiere i de to nordligste fylkene og med Utenriksdepartementet som bevilger pengene til barensprosjekter, har Barentssekretariatet åpnet for at etablerte barentsprosjektene i en periode skal kunne videreføres uten russisk deltakelse.

"Barents Games er en av de store suksesshistoriene for barentssamarbeidet. Vi synes det er viktig at Barentsidretten får gjennomført et Barents Games nå, for å vedlikeholde og bevare de gode strukturene for godt barentssamarbeid", sier Fordal.

Håpet er at når krigen en dag avsluttes vil idrettsarenaer for ungdom være en av de viktigste møteplassene for å bygge et nytt naboskap i Barentsregionen.

"Sanksjoner og tiltak er rettet mot russiske myndigheter, ikke det russiske folk. Fra norsk side bør vi fortsette å jobbe sammen for godt naboskap, selv om det aldri før har vært så komplisert, og for noen provoserende, som det er nå"

Sekretariatsleder Lars Georg Fordal.
  • Idrettskonkurranse for unge utøvere mellom 15 og 25 år
  • Gjennomføres på omgang i de fire barentslandene
  • Arrangeres hvert år, men bytter mellom winter games og summer games fra år til år.
  • Første gang gjennomført i Luleå i 2013
  • Arrangert hvert år frem til 2019, da det ble en toårig pause på grunn av pandemien
  • Hvert år er det rundt 1000 deltakere og støtteapparat som samles i arrangørbyen.

Barents Games er idrettsglede

Dette er tanker som Barents sportskomité stiller seg bak.

"Av hensyn til våre unge er det viktig at vi har klart å finne en løsning, om enn midlertidig, slik at vi kan fortsette med idrettsutvekslingen over landegrensene. Pandemien har ført til at flere Barents Games har blitt avlyst", sier Katarina Halvardsson, som er distriktsidrettssjef for RF-SISU Norrbotten og Sveriges representant i Barents Sports Committee.

"Barents Games er idrettsglede. Det styrker samarbeidet mellom landene i nord og det så viktige «folk-til-folk-samarbeidet".

Vera Arntsen er internasjonal koordinator for Barents Sports. Hun er takknemlig for at det norske Barentssekretariatet har valgt å bidra med økonomisk støtte til lekene i Tromsø, til tross for at Russland ikke får delta.

"Finansieringen av Barents Games har vært usikker lenge. For å få til et så stort arrangement er vi så heldige å ha med oss ​​Barentssekretariatet, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune som samarbeidspartnere."

At Barentssekretariatet bidrar med økonomisk støtte selv om Russland ikke er med på arrangementet gjør at idretten kan holde liv i samarbeidet og man kan beholde strukturene i og rundt arrangementet. Dette betyr mye; For utøverne, trenerne, dommerne og lederne, for idretten og for byene. Barents Games gir idrettsglede, styrker samarbeid, bygger rundt folkehelse i nord, gir levende lokalsamfunn, og vi møtes – folk til folk» sier Vera.

Prekær situasjon

"Den begrensede støtten vi så langt har fått fra länsstyrene i Norrbotten og Västerbotten har så langt krevd russisk deltakelse. Et unntak er gjort i år, men hvordan vil det se ut i fremtiden," sier Katarina Halvardsson bekymret.

RF-SISU Norrbotten har i mange år flagget at det er behov for økt støtte til ungdomsutveksling og samarbeid mellom landene. Under mottoet «Sharing the Arctic spirit» ønsker vi å bidra til å bryte ned politiske, kulturelle og sosiale barrierer mellom land og fremme fysisk aktivitet.

"Vårt ønske er at saken prioriteres like høyt som i Norge. De har helt andre økonomiske forutsetninger gjennom sterk støtte fra staten via Barentssekretariatet. Prosjektet er basert på at alle land skal bære sin egen andel av kostnadene, noe som er problematisk for oss for tiden," sier Katarina Halvardsson.

"Vi ønsker å kunne jobbe langsiktig for å gi ungdommene våre mulighet til å møtes og derigjennom skape en bedre forståelse og toleranse for hverandres likheter og ulikheter. Dette er spesielt viktig i urolige tider som disse og som en del av omstarten etter pandemien."

Les mer om Barents Games på deres nettside.