Barents Summer Games 2022

Søker
Barents Sportskomité Norway
Nordland
Samarbeidspartner
Barents Sports Committee Finland
Oulu Region
Barentssekretariatets støtte
2 740 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­Barents Sportskomité ønsker å fortsette å bygge varemerket Barents Games, skape en stødig plattform og vedlikeholde idretts-samarbeidet på tvers av landegrensene med å gjennomføre Barents Summer Games i Tromsø 2. - 4. september. Dette er en idrettskonkurranse for idrettsutøvere i de fire barentslandende. På grunn av krigen i Ukraina er samarbeidet med idrettsorganisasjonene på russisk side satt i bero og Barents Summer Games vil bli gjennomført med svensk, finsk og norsk deltakelse. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
1000
Utenlandske
0
Norske
405
Ungdom
450 (norske og russiske)