Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Barentssekretariatet søker forskere som blant annet kan se på hva folk-til-folk-samarbeidet har bidratt til de siste årene.
Når grensa stoppet salsaklubbens danseprosjekt, ble løsningen å danse over videolink med zoom.
..men det er fortsatt stengt for besøkende her. Så ring oss eller send e-post om du ønsker hjelp til noe.
PROSJEKTLEDER-KONFERANSEN 2020: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide har takket JA til å åpne konferansen i Tromsø 15. og 16. oktober.
Hack The Crisis Barents samlet over femti deltakere fra regionen til virtuell innovasjonskonkurranse. Tre vinnere er nå kåret.
Så lenge koronakrisen pågår vil Barentssekretariatet også gi prosjektstøtte til video-til-video samarbeid.
Hvordan skal barentsregionen komme seg gjennom koronakrisen? Sett av 48 timer til Hack the Crisis Barents og bidra til å løse utfordringene.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 82
Norske deltakere: 3710
Russiske deltakere: 5743

Alle prosjekter

Troms og Finnmark fylkeskommune
Pasvik folkehøgskole
Vefsn unge strykere
Stiftelsen Midt-Troms Museum