Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Russiske Valentina Likhosjva får prisen for hennes arbeid for sosial rettferdighet, likestilling, helse og menneskerettigheter i Barentsregionen.
Se Kirkeneskonferansens digitale sending her
Sør-Varanger Utvikling og Barentssekretariatet går sammen for å få mer aktivitet mellom Nikel og Kirkenes.
Barentsteamet sitter hjemme, men er fortsatt like tilgjengelig
Barentssekretariatet ønsker god jul og håper dere bruker høytiden til å klekke ut kreative prosjektideer for det nye året.
Prosjektsamarbeidet i Barentsregionen har de siste årene blitt både tettere og mer tillitsfullt, til tross for politiske spenninger internasjonalt.
The main prize of Northern Character, the Grand Prix, was awarded to Norwegian director Egil Håskjold Larsen.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 30
Norske deltakere: 1067
Russiske deltakere: 1004

Alle prosjekter

Påvirke SA
FFB Vesterålen
Stiftelsen samisk musikkfestival i Kautokeino
Øresvik skole
Várdobáiki samisk senter
Barents Communication Magne Kveseth
Riddu Riddu Festivála