Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

13. og 15. oktober inviterer Barentssekretariatet til prosjektseminar over hele Nord-Norge.
Nasjonalparken i Øvre Pasvik feirer 50 år. Et viktig arbeid for nasjonalparkstyret er samarbeidet med deres finske og russiske kolleger.
Om du må løpe 3081 km alene? Nja, om du orker, men det er litt enklere om vi gjør det sammen. Det fine er at du kan sykle, gå eller trille også.
Bli kjent med den moderne pomorhandelen under Pomorfestivalen i Vardø.
Barentssekretariatet søker forskere som blant annet kan se på hva folk-til-folk-samarbeidet har bidratt til de siste årene.
Når grensa stoppet salsaklubbens danseprosjekt, ble løsningen å danse over videolink med zoom.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 103
Norske deltakere: 4670
Russiske deltakere: 7173

Alle prosjekter

FRI Finnmark
Várdobáiki samisk senter
UIT Norges Arktiske Universitet
ICE-9 AS
Troms og Finnmark fylkeskommune
Matematikklandet Utdanningssenter