Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Barentshuset er stengt og Barentssamarbeidet drives nå frem fra kjøkkenbenken.
Mange prosjekteiere melder nå inn at de avlyser prosjektet på grunn av tiltakene rundt korona-viruset. Les mer om hva du kan gjøre som prosjektleder.
Barentssekretariatet har fått oppdragsbrevet fra Utenriksdepartementet og kan nå betale ut prosjektmidler til de som har fått tildelt støtte.
Journalistnettverket Barents Press har jobbet for økt kontakt og økt samarbeid mellom journalister i 25 år.
I Barentsregionen er det urfolk og minoriteter i alle fire landene, som har samarbeidet siden lenge før grensene oppsto.
I 2019 gikk prisen til den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon. Gi juryen innspill på hvem som bør vinne prisen i 2020.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 73
Norske deltakere: 3344
Russiske deltakere: 5548

Alle prosjekter

Anthonis Musikk
Stiftelsen samisk musikkfestival i Kautokeino
Båtsfjord sportsklubb
Dancelab Danseklubb