Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Reisebrev og video fra Naryan-Mar. Vi besøkte urfolksgruppen Vi Tu-nenetserne langt øst i Barentsregionen.
Vil lære om den samiske urbefolkningen og eldres situasjon i Russland.
Søknadsfristen for nye samarbeidsprosjekter med Russland nærmer seg.
Kirkenes vgs. er en internasjonal møteplass for Barents-ungdom.
Sett av 15. og 16 oktober for årets viktigste Barentskonferanse på Clarion Edge Hotel i Tromsø: ProsjektGlederkonferansen 2018!
Barentssekretariatet oppfordrer alle med en prosjektidé i magen om å fortsette planleggingen og sende inn sin søknad.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 74
Deltakere hittil i år: 11932
Unge deltakere hittil i år: 6220

Kommende prosjekter

Festspillene i Nord-Norge
Pikene på broen
Natur og Ungdom
FRI Finnmark
Vardø Pomorforening
Barents Press Norge