Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Saksofonist Ola Rokkones er vinner av Barentsstipendet for sin brede erfaring med grenseoverskridende kultursamarbeid i nord.
Denne uken ble de siste prosjektmidlene for 2019 fordelt. Blant annet skal Finnmarkssyskehuset og Pechenga sykehus arrangere ny fagkonferanse.
Stor heder til Barentssekretariatets leder i Russland, Andrej Sjaljov, for sitt virke til utvikling av de norsk russiske forbindelser.
Reistadløpet hadde seks russere med på skirennet sitt i 2019. I 2020 planlegger de en enda større barentsprofil på skirennet.
Kommende helg braker det løs med Barents Summer Games i Murmansk. Rundt 1000 utøvere skal konkurrere i 11 ulike idretter.
Barentssekretariatet og Finnmark fylkeskommunen samarbeider om å arrangere nabokonferansen i forbindelse med frigjøringsjubileeet i høst.
Kulturdepartementet inviterer aktører innenfor det profesjonelle scenekunstfeltet til å søke om støtte til utvikling av norsk-russisk samarbeid.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 137
Norske deltakere: 9001
Russiske deltakere: 9453

Kommende prosjekter

Saami Council Headquarters
Kirkenes Atletklubb
Ænniti
Tromsø Consulting Group AS
Norsk-russisk vennskapsforening
Sør-Varanger kommune
Øresvik skole