Barents Secretariat

Grenseløse muligheter

Vi støtter norsk-russisk samarbeid

Nyheter

Journalistnettverket Barents Press har jobbet for økt kontakt og økt samarbeid mellom journalister i 25 år.
Vår næringsrådgiver skal ut i fødselspermisjon og vi har behov for en vikar i en 100 % stilling for henne.
I Barentsregionen er det urfolk og minoriteter i alle fire landene, som har samarbeidet siden lenge før grensene oppsto.
I 2019 gikk prisen til den blandede norsk-russiske fiskerikommisjon. Gi juryen innspill på hvem som bør vinne prisen i 2020.
Barentssekretariatet utvider antall søknadsfrister til neste år for å gjøre det enda enklere for deg å søke.
Hele 10,4 millioner kroner har blitt fordelt til Barentsprosjekter på første fordelingsmøte for 2020.

Barents Prosjektdatabase

Prosjektsamarbeidet i tall

Prosjekter hittil i år: 56
Norske deltakere: 2557
Russiske deltakere: 2150

Alle prosjekter

Tromsø Salsaklubb
Sandnes og Bjørnevatn skole
Alta folkehøgskole
Karasjok svømmeklubb
Sør-Varanger kommune
It's gonna happen AS