Statistikk om handel i grenseland

Hva har vi mistet med krigen i Ukraina? Ny rapport om næringssamarbeid og grensekryssende verdiskaping i Sør-Varanger og Petsjenga før krigen brøt ut.

Published 14. mars 2022

Lokalisert i en grensekommune til Russland har næringslivet i Sør-Varanger siden begynnelsen av 1990-tallet hatt tett kontakt med bedrifter og befolkning på den andre siden av grensen.

Dette har gjenspeilet seg gjennom omfattende næringssamarbeid og grensehandel, samtidig som mange russere har bosatt og etablert seg i kommunen.

Last ned den ferske rapporten om økonomisk samarbeid, handel og samfunnsutvikling knyttet til den åpne grensen mellom Norge og Russland:

Alternativ nedlasting her: WeTransfer

Spennende funn

I 2017-2019 lå den samlede persontrafikken over den norsk-russiske grensen på Storskog på omkring 250 000 passeringer i året. Den åpne grensen genererte i samme periode i snitt kr 590 millioner årlig i direkte omsetning i Sør-Varanger og genererte anslagsvis 288 arbeidsplasser på hel- eller deltid i kommunen.

De første to månedene av 2020 var både norske og russiske grensepasseringer vesentlig høyere enn for samme tid i de to foregående årene, men med tiltakene mot Covid- epidemien fra mars 2020 stupte trafikken.

Grenseboerbeviset fyller 10 år i 2022. Det ble feiret med jubileumsmiddag på Kirkeneskonferansen.

Norske grensepasseringer inn i Petsjenga

En åpen grense mellom Norge og Russland skaper bevegelse, økonomisk samarbeid og grensehandel i begge retninger. På russisk side, i nabokommunen Petsjenga, finnes to byer innenfor den såkalte grenseboersonen. Både Nikel (11 000 innb.) og Zapoljarny (14 700 innb.) er populære reisemål for handlelystne nordmenn.

I 2019 registrerte russiske grensemyndigheter 27.919 ankomster med norsk pass til Russland over Borisoglebsk – Storskog. Av disse hadde 21.607 (77%) grenseboerbevis, som begrenset deres opphold til Petsjenga kommune.

Rapporten viser at norske besøkende i Nikel og Zapoljarny la igjen omkring kr 10 millioner (71 millioner rubler) i butikker og servicebedrifter i 2019.

  • Russisk grensehandel i Sør-Varanger ligger jevnt på omkring kr 50 millioner pr år.
  • Norsk grensehandel i den russiske nabokommunen utgjør kr 10 millioner.
  • Det økonomiske samarbeidet med Russland og russisk detaljhandel er stadig i endring, påvirket av både konjunkturer, valutakurser og geopolitikk.
  • Pandemi og restriksjoner resulterte i nedgang i grensepasseringer på 77% i forhold til 2019.
  • Ser en på andelen som benytter grenseboerbevis i stedet for vanlig visum, framgår det at omkring 70% av de norske reisende til Russland benytter grenseboerbevis. Denne andelen har vært jevn helt siden 2015. Fra russisk side benytter imidlertid kun 15% av de besøkende dette dokumentet.

Rapporten er laget av Orinor finansiert av Norges Generalkonsulat i Murmansk og Barentssekretariatet.