Barents regionale ungdomsprogram

Barents regional ungdomsprogram er et multilateralt finansieringsprogram for ungdomsprosjekter i Barentsregionen. Det er et overordnet mål for programmet å gjøre Barentsregionen mer attraktiv for unge mennesker, slik at de blir i regionen eller kommer tilbake etter endt utdanning.

Programmet gir unge mennesker muligheten for mobilitet og en aktiv deltakelse i Barentssamarbeidet og utviklingen av Barentsregionen. Formålet er å få et økt grenseoverskridende ungdomssamarbeid innenfor alle områder, i tillegg til utvikling av ferdigheter og kompetanse som fremmer aktivt medborgerskap.

Programmet har følgende målsettninger:

 • Å øke unges deltakelse i Barentssamarbeidets nettverker ved å gi ungdom økt innflytelse og muligheter for grenseoverskridende virksomhet
 • Å lette integreringen av unge mennesker i samfunnet og oppmuntre dem til å ta initiativ. 
 • Å styrke ungdommers følelse av identitet som medlemmer av Barentsregionen ved å etablere kontakt på tvers av kulturelle og geografiske grenser.
 • Å oppmuntre unge mennesker til å spille en aktiv rolle i å styrke sivilsamfunnet i Barentsregionen.
 • Å oppmuntre unge mennesker til å fritt uttrykke sine følelser om solidaritet i Barentsregionen og resten av verden, så vel som å støtte kampen mot rasisme og fremmedfrykt.
 • Å styrke posisjonen og rettighetene for urfolksungdom og minoriteter gjennom økt multilateral og flerkulturelt samarbeid

Mågrupper 
Ungdommer i Barentsregionen i alderen 15-30 år.

Prioriterte områder.  
De følgende områdene er prioritert i programmet på bakgrunn av at disse opptar ungdommene i Barentsregionen.  

 • Kultur og sport (Inkludert toleranse and anti rasisme)
 • Kompetanse og entreprenørskap
 • Miljøspørsmål
 • Sosiale og helse-relaterte problemer
 • Samfunnsutvikling (Inkludert fremming av aktivt medborgerskap)

Få mer informasjon om Barentsungdom på siden:  www.barentsyouth.org

For mer informasjon om Barents ungdomsprogram, venligst ta kontakt med vår koordinator:

Elizaveta Vasillieva
E-mail: elizaveta@barents.no 
Telephone: +47 406 22 047