Kommende prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
188 000 NOK

­­

ICE-9 AS
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
78 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
170 000 NOK

­­

Matematikklandet Utdanningssenter
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
145 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
122 000 NOK

­­