Kommende prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
330 000 NOK

­­

Båtsfjord kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Universitetet i Tromsø
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK

­­

Stiftelsen samisk musikkfestival i Kautokeino
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
117 000 NOK

­­

Dancelab Danseklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
135 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
92 000 NOK

­­