Kommende prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
66 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
66 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
178 000 NOK

­­

RiddoDuottarMuseat - De Samiske Samlinger
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
188 000 NOK

­­

Karasjok svømmeklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
173 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
131 000 NOK

­­

Finnmark fylkesbibliotek
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
350 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
287 000 NOK

­­

Sør-Varanger kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
62 000 NOK

­­

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
138 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK

­­