Kommende prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
74 000 NOK

­­

Dansegruppen i Vardø ønsker i samarbeid med danseskolen i Murmansk om å utvikle våre danseferdigheter fram mot framtidige opptreden. Dette vil da ta plass i danseskolen i Murmansk i tidsrommet 12.-15. april 2018. Gjennom denne helgen vil vi ikke bare utvikle våre danseferdigheter, men også skape et bånd mellom oss og de. Dette kan være en start på et mulig samarbeid til framtidige opptreden, f.eks. til Pomorfestivalen.

Stiftelse Samisk Musikkfestival
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
133 000 NOK

­­

Samisk påskefestival 2019, 15. – 21. april. Vi skal fremme samisk musikk kunst og kultur. Vi arrangerer tradisjonell joike-konsert, joike-konsert for barn, Sámi Grand Prix, kveldskonserter hvor samiske artister er sterkt fremtredende, og flere andre arrangementer. Sámi Grand Prix arrangeres i 2019 for 30. gang. Dette ønsker vi å markere med et bestillingsverk hvor unge artister fra hele Sápmi får mulighet til å lage egne versjoner av tidligere SGP-sanger og -joiker.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
110 000 NOK

­­

Norske, Svenske, Franske og Finske partnere organiserer sammen med kulturinstitusjoner i Murmansk den årlige kulturfestivalen Barents Bird som har som formål å fremme kulturutveksling og samarbeid i Barentsregionen. Alle aktører opptrer sammen i en rekke prosjekter innenfor sjangrene musikk, kunst, akademia og litteratur.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Sanggruppen Várdobiegga og sanggruppe i Lujávri/Lovozero ønsker utveksling av kommunikasjon på kildinsamisk og nordsamisk.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
68 000 NOK

Navnet på tiltaket er ABC som betyr Ambassador Barentssport Cooperation. Dette er en "camp" for ungdom fra Russland, Norge, Sverige og Finland. Ungdommene skal lære om Barentssamarbeidet og senere være ambassadører for samarbeidet i sine respektive land samt ha en sentral rolle i gjennomføringen av Barents Summer Games 2019 i Murmansk. Vi ønsker å knytte nær kontakt med Barentssekretariatet i gjennomføringen.

Prosjektet startes
Barentssekretariatets støtte
550 000 NOK

Barents Press International er årets viktigste møteplass for journalister og redaktører i Barentsregionen. I 2019 er det Barents Press Norge som er arrangør, og møtet holdes i Tromsø fra 2. til 5. mai. Her samles et sted mellom 120 og 150 journalister fra Barents-regionen til seminar, debatt, diskusjon og erfaringsutveksling.­­

Lenvik kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
215 000 NOK

­­

Lenvik Kulturskole ønsker å styrke det musikkpedagogiske nettverket og søker samarbeid med institusjoner i Arkhangelsk. Unge musikere ønsker sommeren velkommen i mai 2019, et program knyttet til 17.mai markeringen «Norsk-Russisk Vår» i Arkhangelsk.

Prosjektet startes
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

The Narvik War and Peace Centre (Narvik, Norway) and Murmansk Museum of Regional Studies (Murmansk, Russia) will continue work on the project Childrens Front - creating a joint exhibition about childhood in the High North during WWII.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
395 000 NOK

­­

Arbeidsgruppe for urfolk i Barentsregionen (WGIP) planlegger å arrangere Barents urfolkskongress, med påfølgende internasjonal konferanse, i mai 2019.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
250 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Tourism Experiences from Arctic Food project er et transnasjonalt samarbeid mellom Finland, Russland og Norge som skal foregå over en 2-års periode fra 2019-2021. Det er ledet av Samuli Mikkola (Director of economic Development) og Eila Rimpilainen (International Coordinator) fra Inari kommune i Finland. Prosjektet vil gjøre den arktiske regionen til en attraktivt destinasjon for matturisme.

Hålogaland Amatørteaterselskap
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
385 000 NOK

­­

En norsk gruppe på 15 personer fra hele Nord- Norge reiser til Petrozavodsk for å delta i samlingen/workshop/seminar Step Forward for funksjonshemmede 1.-4. juni og 18.-23.september 2019.

Natur og Ungdom
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
134 000 NOK

­­

Natur og Ungdom driver gjensidig erfaringsutveksling med ungdommer i russiske miljøbevegelse. I år deltar de på hverandres sommerleire og flere større arrangementer.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
45 000 NOK

­­

Gruppa Krovy i Kirkenes har sammen med Aleksandr Bob Borisov og gruppa Janghle i Murmansk planer om å kjøre dobbelkonserter i Murmansk og Kirkenes i forbindelse med fødselsdagen til Viktor Tsoy 22-23 juni 2019.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Nordisk Ung Filmfestival (NUFF) og InFilm/Creative Spirit Arkhangelsk skal arrangere en filmmusikworkshop i Tromsø i perioden 21.-30. juni 2019. 4 unge musiker fra Arkhangelsk og 4 fra Tromsø skal møtes for å lage/produsere filmmusikk og lyddesign under NUFF filmworkshopene til ulike kortfilmer under veiledningen av to workshopledere. Målet med prosjektet er kompetanseheving og utvikling av samarbeid mellom russiske og norske unge musikere.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
180 000 NOK

­­

St.Hans-helga arrangerer 4H Nordland en 4H-leir i Bodø med deltakere fra 4H i Nordland, Troms, Finnmark og Apatity 4H.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
240 000 NOK

­­

Formålet med prosjektet er å la ungdommer fra Petrozavodsk og Mo i Rana bli kjent med hverandre gjennom felles kulturaktivitet og opplevelser. Gruben barnekor skal besøke Petrozavodsk Musikk- og korskole. Reisen skal foregå i juni 2019. I Petrozavodsk skal vi synge, spille og ha opptredener i lag.

Troms Orienteringskrets
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK

­­

Barentsleir i orientering og samvær koblet til Midnattsolgaloppen 2019 i Alta.

Pasvik folkehøgskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

"Språkkurs 2019" er en kurssamling i norsk og russisk språk som finner sted i sommer på Pasvik folkehøgskole. Språkkurset er intensivt og går over 10 kursdager, hvor innholdet i stor grad er undervisning i språk, men det er også en sosial og kulturell dimensjon over kurssamlingen.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
450 000 NOK

­­

RIDDU NUORAT 2019 arrangeres i Olmmáivággi/Manndalen i perioden 10. - 14. juli 2019 og arrangeres parallelt med den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu Festivála.