Kommende prosjekter

Saami Council Headquarters
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK

­­

Kirkenes Atletklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
50 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
55 000 NOK

­­

Norsk-russisk vennskapsforening
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
63 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Barentssekretariatets støtte
100 000 NOK

­­

Sør-Varanger kommune er vertskap for 75-årsmarkeringen for frigjøringen av Øst-Finnmark i oktober 2019. Det blir en rekke markeringer gjennom året. Hovedtyngden av arrangementene vil gå fra 23.-26. oktober i Kirkenes.

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
88 000 NOK

­­

Kirkenes Badmintonklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
19 000 NOK

­­

Tromsøysund sokn
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
30 000 NOK

­­

Kulturskolen, Tromsø kommune
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
69 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
85 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
173 000 NOK

­­

Alta folkehøgskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
90 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
65 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
80 000 NOK

­­

Hadsel Videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
217 000 NOK
Tromsø Kulturskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
300 000 NOK

­­

Teateravdelinga ved Tromsø kulturskole skal i samarbeid med RuNo Teater (Tromsø) og Barneteaterskolen i Murmansk (Russland) arrangere den aller første Barents Teaterplattform i 2019.

Tromsø turnforening
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
86 000 NOK

­­