Kommende prosjekter

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
60 000 NOK

­­

UIT Norges Arktiske Universitet
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
265 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
317 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
150 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Kirkenes svømmeklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
148 000 NOK

­­

Pasvik folkehøgskole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
99 000 NOK

­­

LO Finnmark
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
277 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
166 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
75 000 NOK
Kirkenes videregående skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
220 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK

­­

Nordnorsk skøytekrets
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
57 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
177 000 NOK

­­

Sandnes og Bjørnevatn skole
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
59 000 NOK

­­

Karasjok svømmeklubb
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
1 100 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
199 000 NOK

­­

Internasjonalt reindriftssenter
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
500 000 NOK

­­

Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentssekretariatets støtte
200 000 NOK

­­