Young Leaders in Barents 2024-2026

Søker
Barents Sportskomité Norway
Nordland
Samarbeidspartner
Barents Sports Committee Finland
Norra Österbotten
Barentssekretariatets støtte
606 500 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­Prosjektet "Young Leaders in Barents" (YLIB) vil bli gjennomført av Barents Sports Committee (BSC) i samarbeid med unge ledere fra Norge, Sverige og Finland. Målet er å utvikle unge ambassadører for Barents Sports og engasjere dem i sportsledelse og arrangementer. Aktivitetene inkluderer rekruttering, opplæring og deltakelse i møter, workshops og arrangementer relatert til Barents Games. Deltakerne vil bli involvert i planlegging og gjennomføring av Barents Games, samt markedsføring og promotering av prosjektet på sosiale medier. Prosjektet gjennomføres i alle tre land samt på Teams.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
15
Utenlandske
10
Norske
5
Ungdom
15 (norske og utenlandske)