Samisk vandring fra Sverige til Norge

Søker
Senja og Midt-Troms Sameforening
Troms
Samarbeidspartner
Kiruna Sameforening / Soppero Sameforening
Norrbotten
Barentssekretariatets støtte
95 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Prosjektet skal gjennomføres flere steder i Troms i perioden 19.-21.09.24. Tre svenske sameforeninger kommer til Senja med sine medlemmer for å gjenoppleve det samiske vandringsmønstret fra vinter- til sommerbeite mellom Sverige og Norge og historien bak den. En svensk foredragsholder skal fortelle om vandringen og hvordan den var utført, og en annen skal fortelle om slektsforholdet til de som slo seg ned for godt på norsk side. Det skal også inviteres to foredragsholdere fra norsk side. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
210
Utenlandske
90
Norske
120