Russland til Riddu - Riddu Nuora

Søker
Riddu Riđđu Festivála
Troms
Samarbeidspartner
Suoma Sámi Nuorat
Lappland
Barentssekretariatets støtte
563 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Urfolk

­­Russland til Riddu er et prosjekt hvor ca 10 representanter fra russiske urfolk inviteres til å presentere sin kultur på Riddu Riđđu-festivalen 10.-14. juli 2024, som finner sted i Manndalen i Kåfjord kommune i Nord-Troms. De vil bidra inn i festivalprogrammet med kurs i tradisjonshåndverk og kildinsamisk, konsert på hovedscenen og mindre arrangementer på festivalens mingleområde Riddu Siida. Prosjektet omfatter også Riddu Nuorat, som er festivalens ungdomsprogram. Ambisjonen her er å samle ca 40 ungdommer fra (i hovedsak) Norge, Sverige og Finland til et ukelangt program med ulike kurs, aktiviteter og konserter.  

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
50
Utenlandske
40
Norske
20
Ungdom
40 (norske og utenlandske)