Kulturutveksling mellom Tromsø, Luleå og Kemi

Søker
Tromsø Sangforening
Troms
Samarbeidspartner
Samordnare før kommunalråden, Luleå Kommune
Norrbotten
Barentssekretariatets støtte
67 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Koret fra Tromsø skal sammen med to kor fra Luleå holde felles konserter i Luleå og Kemi. Tromsø og Luleå er vennskapsbyer, og korprosjektet er også et forsøk på å blåse liv i denne vennskapsavtalen igjen. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
70
Utenlandske
40
Norske
30
Ungdom
0 (norske og utenlandske)