Kulturbæring - reisestøtte

Søker
Norsk kulturskoleråd
Nordland
Samarbeidspartner
Arvidsjaur Kulturskole
Norrbotten
Barentssekretariatets støtte
283 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Konferansen Kulturbæring – Kulturen som driver for bærekraftige samfunn arrangeres den 16. og 17. oktober 2024 på Scandic Havet i Bodø, i forbindelse med Bodø2024. Det er NOKU og Norsk Kulturskoleråd som er hovedarrangører. Sammen med Barentssekretariatet skal vi arrangere en formiddagssesjon 16. oktober før selve konferanseprogrammet starter.  Denne formiddagssesjonen har fått arbeidstittelen Grenseoverskridende Kultursamarbeid i Nord. Her vil kommuner i Norge (Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard) og kommuner i Sverige (Norrbotten og Västerbotten) inviteres til å utforske og initiere samarbeid og prosjekt med kunst og kultur som utgangspunkt og med vekt på samfunnsutvikling i Barentsregionen.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
70
Utenlandske
30
Norske
40
Ungdom
12 (norske og utenlandske)