Hvordan kan vi samarbeide og styrke hverandre i Nordkalotten?

Søker
Foreningen Norden Tromsø
Troms
Samarbeidspartner
Foreningen Norden Nordbotten
Nordbotten
Barentssekretariatets støtte
40 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

­­Planen med prosjektet er arrangere en møtearena/workshop i Kiruna for å planlegge etablering av Forening Nordkalotten, og et interimsstyre sammen med andre Norden-foreninger i Nordkalotten i juni. Planlegge felles workshop i Nordkalottkonferanse i slutten av august også med ungdommer (18-30 år)

6 stykk fra Troms, 3 voksne fra styre og 3 ungdommer. Som skal møte ca 8 personer fra Luleå Nordbotten 
 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
17
Utenlandske
11
Norske
6
Ungdom
0 (norske og utenlandske)