ČSV Sámis - felles samisk sangkor

Søker
Sami Jienat
Finnmark
Samarbeidspartner
Anna Karin Kristina Simma
Norrbotten
Barentssekretariatets støtte
38 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

Det samiske koret har medlemmer fra de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland I prosjektet planlegger de fire intensive øvingshelger i 2024, fra fredag til søndag. Den første samling ble avholdt 5. - 7. april, neste blir 7. - 9. juni i Tromsø. Deretter to til høsten, den ene i Ochejohka, Finland, og i Karesuando på svensk side. Koret skal øve inn repertoar til en konsert i 2024. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
47
Utenlandske
8
Norske
39
Ungdom
0 (norske og utenlandske)