Barents Teaterplattform 2024

Søker
RuNo Teater
Troms
Samarbeidspartner
Musikteatern
Norrbotten
Barentssekretariatets støtte
194 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Barents Teaterplattform 2024 skal arrangeres av Ekaterina Bespalova ved RuNo Teater, Elin Danielsen ved Kulturskole Tromsø, ansatte på Musikkteatern i Norrbottens län  i perioden 05.08.2024 - 20.01.2025.

Barents Teaterplattform er et sosialt, pedagogisk og kunstnerisk prosjekt. Formålet er å bidra til utvikling av sosiale ferdigheter og kommunikasjon ved hjelp av teaterkunst. Ideen som ligger til grunn for prosjektet, går ut på å skape et møtepunkt mellom flernasjonale befolkningsgrupper i Barentsregionen. Dette skal være en arena hvor de kan utvikle sine sosiale forbindelser og ferdigheter i kommunikasjon ved å demonstrere sine iscenesettelser både for andre deltakere og for publikum. Deltakerne vil sammen delta i laboratorier og diskusjoner, bli kjent med hverandre, utveksle erfaringer og danne nettverk.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
24
Utenlandske
14
Norske
10
Ungdom
14 (norske og utenlandske)