Barents Summer Games 2024

Søker
Barents Sportskomité Norway
Nordland
Samarbeidspartner
Barents Sports Commitee Finland
Lappland
Barentssekretariatets støtte
1 880 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­Barents Summer Games 2024 i Kemi/Torneo vil bli arrangert av Barents Sports Committee Finland (BSCF) i nært samarbeid med lokale idrettslag og myndigheter i Kemi/Torneo-området. BSCF vil ha ansvaret for den overordnede koordineringen av arrangementet, inkludert planlegging, organisering og gjennomføring. De lokale idrettslagene vil være ansvarlige for gjennomføringen av konkurransene i sine respektive idretter, og de vil også bidra til å skape et inkluderende og inspirerende miljø for deltakerne.

I tillegg til idrettskonkurransene vil det være åpnings- og avslutningsseremonier, hvor BSCF og lokale myndigheter vil sørge for planlegging og gjennomføring av disse arrangementene. Det vil også være sosiale arrangementer og aktiviteter for deltakerne, som vil bli organisert av BSCF og lokale samarbeidspartnere.

Arrangementet vil finne sted på ulike idrettsanlegg og arenaer rundt om i Kemi/Torneo-området, som vil bli gjort tilgjengelige av lokale myndigheter og idrettslag. Disse stedene vil være vert for de ulike idrettskonkurransene og arrangementene som en del av Barents Summer Games 2024.
BSCN og BSCS bidrar inn i prosjektet med å koordinere de Norske og Svenske utøverne, samt å bidra i den generelle planleggingen sammen med BSCF.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
1139
Utenlandske
792
Norske
347
Ungdom
450 (norske og utenlandske)