Young Leaders in Barents - samarbeid 2023

Søker
Barents Sportskomité Norway
Nordland
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
132 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Ungdom

­­Barents Sports Committee ønsker å etablere og involvere YLIB som en viktig aktør i alle sine aktiviteter. Gjennom deltakelse i styremøter, Webinar, møter ilandene samt under Barents Sports Conference (Piteå Sverige) skal unge rekrutteres til å ta aktiv del i Barentssamarbeidet via ledelse og idrett. Ett møte er gjennomført under Barents Winter Games 2023 i Bodø.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
12
Norske
4
Ungdom
12 (norske og russiske)