Threads

Søker
Prosjekt 67
Nordland
Samarbeidspartner
Arctic Art Institute
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
179 800 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Barentskult

­­Sensommeren 2023 vil det bli gjennomført et samarbeidsprosjekt hvor kunstnere fra flere land, blant annet Norge og Russland, vil gjennomføre et studieprosjekt i regi av Prosjekt 67 og i samarbeid med kurator Ekaterina Sharova. Resultatet av dette prosjektet vil bli en liten publikasjon, samt en paneldebatt i både på Hammarøy og i Oslo. Dette prosjektet er del av et arbeidet mot et kunstprosjekt som disse utvalgte kunstnerne vil være del av under Europeisk Kulturhovedstad i Bodø i september 2024.   

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
6
Russiske
3
Norske
3