Språkkafe i opplæring i fremmedspråk

Søker
Marianne Lund Russisk Tolkning og oversetting
Troms
Samarbeidspartner
Oksana Shibakova
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
14 300 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­Hvordan utvider og utvikler man muntlig kompetanse i et fremmedspråk, f. eks., gjennom bruk av språkkafeer? Dette vil være et viktig pedagogisk supplement til den muntlige aktiviteten i klasserommet.
Diskutere og utveksle erfaringer og legge planer for videre samarbeid mellom språklærere i norsk og i russisk ved UiT og Barents Digital i Murmansk.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
17
Utenlandske
1
Norske
16
Ungdom
10 (norske og utenlandske)