Norsk-russisk pomordialog i en vanskelig tid

Søker
Norsk Pomorakademi
Finnmark
Samarbeidspartner
Den norske klubben, Arkhangelsk
Arkhangelsk
Barentssekretariatets støtte
160 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kultur

­­Den norske klubben i Arkhangelsk inviteres til Vardø under Pomorfestivalen. Programmet legger opp til gjensidig kulturutveksling mellom russiske og norske deltakere i Vardø på ulike felt, fra "Sannhetskommisjonen" via fiskeridialog til språkseminarer for russiske deltakere. I tillegg skal Den norske klubben delta aktivt i kulturformidling under Pomorfestivalen i Vardø. Dette siste er åpen arrangementer for alle som besøker Vardø under Pomorfestivalen. 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
152
Russiske
16
Norske
135
Ungdom
31 (norske og russiske)