Lytring

Søker
Nordlandsforskning AS
Nordland
Samarbeidspartner
Karelia
Barentssekretariatets støtte
81 000 NOK
Prosjektet startes

­­

Lytring tildeles midler til å gjennomføre debatten "Hva ville Russland med Nord-Norge?". Den handler om minnekulturen/minnediplomatiet i nord, og samler forskere fra UiT og Nord, samfunnsaktører, diplomater og politikere både fra landsdelen og fra sentrale strøk. Målet er å diskutere denne delen av Barentssamarbeidet i et sikkerhetspolitisk lys.

 

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
125
Norske
125