Barentspluss: støtte til samiske studenter

Søker
Samisk Høgskole / Sámi allaskuvla
Finnmark
Samarbeidspartner
Studenter med samisk bakgrunn
Murmansk
Barentssekretariatets støtte
570 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Kompetanse

­­Samisk høgskole søker om støtte til 10 samiske studenter fra Russland som har mistet språket, og som ønsker å ta det tilbake ved å ta kurs i samisk språk og kultur høsten 2023.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Totalt i prosjektet
10
Russiske
10