Barents Sport Conference

Søker
Barents Sportskomité
Nordland
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
420 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Idrett

­­Hvert fjerde år møtes representanter for hver idrett fra alle land som deltar i Barentsidretten til konferanse. Dette er Barentsidrettens høyeste organ. Konferansen skal arrangeres i Piteå Sverige 8. - 10. September 2023. Målet er å legge til rette for videre utvikling av idrettens barentssamarbeid, se på hvordan vi skal jobbe framover, og lage både strategiplan og guidelines for de neste fire årene. Barentskonferansen skulle avholdes i 2020, men på grunn av pandemien har vi ikke hatt en slik konferanse siden 2016. Det er nå svære viktig å møtes for å diskutere framtiden til barentsidretten.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Norske
40