Barents Pride

Søker
Arctic Pride AS
Troms
Samarbeidspartner
Barentssekretariatets støtte
745 000 NOK
Prosjektet startes
Satsingsområde
Sivilt samfunn og media

­­Barents Pride baseres på utveksling av kunst, kultur og musikk på tvers av grensen. Russiske og norske aktivister samles i Kirkenes for erfaringsutveksling, nettverksbygging og for å danne nye bekjentskaper. Det samarbeides godt med andre organisasjoner, som; Den Norske Helsingforskomiteen, Amnesty International Norge, Foreningen Fri & Arctic Pride.

­­

Antall deltakere i prosjektet

Russiske
50
Norske
230
Ungdom
185 (norske og russiske)